Jämställdhetsintegrering i utveckling (2019:10)

Syftet med denna rapport är att redovisa möjligheterna för en benchmarkingmodell, "Modellmyndigheter", utifrån regeringens uppdrag.

I denna rapport redovisas regeringens uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att utreda förutsättningarna för en benchmarkingmodell, ”Modellmyndigheter”, för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter.
Erfarenhetsutbytet rör bland annat jämställdhetsintegrerade styrprocesser eller jämställd resursfördelning. Uppdraget ska även ringa in centrala samhällsområden där relevanta myndigheter och andra aktörer genom erfarenhetsutbyte och samverkan ges bättre förutsättningar att uppnå resultat och samhällseffekt i relation till de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 22 november 2019

Senast uppdaterad: 29 december 2021