Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Ds 2018:28

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Förlängt anställningsskydd till 69 år” (Ds 2018:28).

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag som syftar till att förlänga anställningsskyddet så att arbetstagare får rätt att kvarstå i sin anställning till 69 år.

Publiceringsdatum: 20 september 2018

Senast uppdaterad: 4 februari 2022