Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Ds 2019:4

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4).

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag om att inrätta en institution för mänskliga rättigheter (MR) så som det uttrycks i förslagen till författningsreglering.

Publiceringsdatum: 8 maj 2019

Senast uppdaterad: 29 april 2024