Remissvar hälso och sjukvårdens beredskap (SOU 2022:6)

Jämställdhetsmyndigheten håller med om att en bättre planering och samordning inom hälso- och sjukvården, som innehåller många kvinnodominerade yrken, ger bättre förutsättningar och mindre press på de som arbetar i vården under en kris.

Den pandemi vi nyss gått igenom har inte minst visat på sådana behov inom hälso- och sjukvården. Vi har bland annat sett hur en ”hälsoskuld” har byggts upp inom de stora kvinnodominerade yrkena (sjukvården i synnerhet men också äldreomsorg, barnomsorg och skolpersonal), en effekt bland annat av underbemanning, eftersatt arbetsmiljöarbete och systematiska brister i tillgång till trygga anställningar. Åtgärder krävs för att undvika flykt från samhällsbärande yrken med stora kostnader som följd, samt risk för ökade kostnader för sjukpenning och ökande sjukskrivningar.

Hälsa

Publiceringsdatum: 10 juni 2022

Senast uppdaterad: 22 december 2022