Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2018:17

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling” (SOU 2018:17).

Publiceringsdatum: 21 juni 2018

Senast uppdaterad: 29 april 2024