Kvinnor har det tuffare än män inom politiken (2019:2)

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete har myndigheten tagit fram analyser i korthet. Kvinnor har det tuffare än män inom politiken är den andra analysen i rapportserien.

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete presenterar myndigheten analyser i korthet. Detta är en rapportserie som presenterar analyser i ett kortare format. I slutet av rapporterna finns länkar och källor för den som vill läsa mer.

I analysen Kvinnor har det tuffare än män i politiken framgår att politiken är en av de mest jämställda sektorerna i Sverige, att den sett till andelen kvinnor och män i stort kan räknas som formellt jämställd, men att det inte råder reell jämställdhet i politiskt arbete. Kvinnor möter bland annat högre krav, utsätts för sexualiserade kommentarer, trakasserier, hot och våld och hoppar av sina politiska uppdrag i större utsträckning än män.

Analysen har tagits fram som underlag för Jämställdhetsmyndighetens seminarium 100 år av demokrati som hålls i Almedalen i juli 2019 för att uppmärksamma kvinnors villkor i politiken ett sekel efter att kvinnors rösträtt och valbarhet beslutades i riksdagen.

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 3 juli 2019

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022