Människohandel för sexuella och andra ändamål – Lägesrapport 21

Polismyndighetens rapport Människohandel för sexuella och andra ändamål − lägesrapport 21 avseende 2019 ger Polismyndighetens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2018.

Polismyndighetens rapport Människohandel för sexuella och andra ändamål − lägesrapport 21 avseende 2019 ger Polismyndighetens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2018.

Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet, men också på information från myndigheter och frivilligorganisationer i Sverige och i viss mån internationellt. Den är framför allt avsedd för regeringen, berörda enheter inom Polismyndigheten, rättsväsendets myndigheter och myndigheter i allmänhet. Den innehåller även information som kan vara användbar för frivilligorganisationer, forskare och för allmänheten.

Rapporten har utarbetats av kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg, som är ansvarig för Polismyndighetens uppdrag som Sveriges nationella rapportör i frågor som rör människohandel. Den svenska nationella rapportören tillsattes 1998 och Sverige var därmed först ut bland EU:s medlemsstater med att utse en nationell rapportör med anledning av Haagdeklarationen.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 30 november 2020

Senast uppdaterad: 29 december 2021