Frågor som alla chefer borde ställa

Att våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ett ansvarsområde för chefer möter oftast inget motstånd. Det som efterlyses är kunskap, stöd i hur de i rollen som chef kan bidra och hur det är möjligt att göra våldet pratbart. Därför är det viktigt att fortsatt sprida information och vägledning till våldsförebyggande arbete på arbetsplatser. Det kommer att bidra till ökad upptäckt av våld samt att framtagna verktyg kommer till nytta i det praktiska vardagsarbetet.

Verktyg som kan användas är:

  • Foldern Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation som innehåller information om vilka regelverk som aktualiseras
  • Gör det pratbart – en vägledning i att starta upp ett arbete med att inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Webbutbildningen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega, som numera finns i fyra versioner.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 12 mars 2024

Senast uppdaterad: 28 mars 2024