Statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete 2023

Den här rapporten redogör för de beviljade projekt- och verksamhetsbidragen för bidragsår 2023–2024.

Jämställdhetsmyndigheten har fått in 109 ansökningar, varav 66 projektbidrag och 43 verksamhetsbidrag. Anslaget för statsbidraget är 40 miljoner kronor per år.

Verksamheterna som vi har beviljat projekt- och verksamhetsbidrag bidrar till förordningens syfte på olika områden och ett flertal bedriver verksamhet på nationell nivå.

På regional nivå finns en övervikt av insatser i storstadsområdena.

Alla som beviljats statsbidrag presenteras kort i denna rapport. Vi kommer att analysera hur sökta medel har använts i vår redogörelse 2024.

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 1 juni 2023

Senast uppdaterad: 29 april 2024