Remissvar på betänkandet statens ansvar för skolan (SOU 2022:53)

Jämställdhetsmyndigheten delar regeringens bedömning att det finns behov av åtgärder för en mer likvärdig skola och välkomnar betänkandet. Vi anser att utredningen bör kompletteras med att skolan är en viktig del av det svenska jämställdhetsarbetet.

  • Jämställdhetsmyndigheten anser att utredningen bör kompletteras med att skolan är en viktig del av jämställdhetsarbetet samt att ett av de sex nationella jämställdhetspolitiska delmålen handlar om att uppnå en jämställd utbildning.
  • En förenklad styrkedja, som presenteras i utredningens båda alternativ, kan tydliggöra skolans jämställdhetsarbete och genomförande.
  • Myndigheten bedömer att frågor om skolsegregation också har bäring på kön, utöver socioekonomiska faktorer och etnicitet.
  • För att möta skolans utmaningar med kompetensförsörjning bör det satsas på in-satser för att uppnå en jämställd rekrytering.
  • Utredningens förslag om ett nationellt elevregistersystem samt gemensamt antagningssystem kan utgöra ett underlag för könsuppdelad statistik, vilket främjar ar-betet med en jämställd utbildning.

Utbildning

Publiceringsdatum: 29 mars 2023

Senast uppdaterad: 30 mars 2023