Remissvar på SCB:s hemställan om ändring i förordningen om den oficiella statistiken

Jämställdhetsmyndighetens synpunkter: 1. Ingenting att invända mot förslaget att flytta statistikområdet jämställdhet från ämnesområdet levnadsförhållanden till det nya sammanslagna ämnesområdet befolkning och levnadsförhållanden. 2. Hemställan saknar konsekvensbeskrivning för jämställdheten. 3. Jämställdhetsmyndigheten som förvaltningsmyndighet för jämställdhetspolitiken bör ges möjlighet att delta i utvecklingsarbeten som berör den officiella jämställdhetsstatistiken.

Publiceringsdatum: 14 juni 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022