Remissvar ”Vår demokrati - värd att värna varje dag" SOU 2022:28

Jämställdhetsmyndigheten delar bilden av att arbetet med demokratin kan förstärkas och välkomnar betänkandet. De aktiviteter som avrapporteras i betänkandet har beaktat jämställdhet.

Vi stödjer en nationell förstärkning inom det demokratipolitiska området. Beträffande de förslag som presenteras i betänkandet ser myndigheten att det finns ett värde i att inrätta en nationell demokratifunktion samt att länsstyrelserna får en tydligare roll för att främja demokrati och jämställdhet i länen.

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 25 november 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022