remissvar "En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen" (SOU 2023:47)

Jämställdhetsmyndigheten har inga synpunkter på utredningens förslag.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 20 december 2023

Senast uppdaterad: 9 januari 2024