Världens mest jämställda land? Kvinnors rättigheter 1995-2020.

I denna översikt ges en bild av utvecklingen under de 25 år som gått sedan Pekingplattformen antogs. Utblicken är global, men ramas in av Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål.

Publiceringsdatum: 29 juni 2021

Senast uppdaterad: 12 januari 2022