Sexköpslagen – från kontroversiell lag till internationell modell

Sverige var det första landet i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Prostitution skulle ses som en del av mäns våld mot kvinnor och därför blev det också viktigt att ansvaret skulle ligga hos förövarna, inte hos de utsatta.


Bakgrunden till den utredning som skulle lägga grunden för den svenska sexköpslagen var en växande sexindustri som hade organiserat sig i 70-talets Sverige. 


Kvinnoförbundens centrala roll för lagens födelse

Det var ett stort folkrörelse- och påtryckningsarbete som låg till grund för att sexköpslagen till slut röstades igenom i riksdagen. Kvinnliga politiker försökte övertala sina manliga kollegor att uttala sig positivt om lagen eftersom de antog att fler skulle lyssna då. 

Socialdemokraterna var först emot lagen, men kvinnoförbundet arbetade ihärdigt med att vända den riktningen och lyckades till slut. 

Lagens normativa effekt har väckt internationellt intresse

Sexköpslagen har haft en normativ effekt och bromsat efterfrågan i Sverige samtidigt som den växt sig större i jämförbara länder. Sedan sexköpslagen infördes har den väckt ett stort internationellt intresse och flertalet länder har importerat eller överväger att införa "den svenska modellen".

 

Vad gör Jämställdhetsmyndigheten mot prostitution och människohandel?

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 26 augusti 2021

Senast uppdaterad: 16 september 2022