Sexköpslagen – från kontroversiell lag till internationell modell

Sverige var det första landet i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Prostitution skulle ses som en del av mäns våld mot kvinnor. Därför blev det viktigt att ansvaret skulle ligga hos förövarna och inte hos de utsatta.


Bakgrunden till utredningen som skulle lägga grunden för den svenska sexköpslagen var att sexindustrin, som hade organiserat sig i 1970-talets Sverige, växte. 

Kvinnoförbundens viktiga roll för att lagen kom till

Påtryckningar och ett viktigt arbete av folkrörelserna lade grunden till att sexköpslagen till slut röstades igenom i riksdagen. Kvinnliga politiker försökte övertala manliga kollegor att uttala sig positivt om lagen, eftersom de antog att fler skulle lyssna då.

Socialdemokraterna var först emot lagen, men kvinnoförbundet arbetade ihärdigt för att vända partiets inställning. Till slut lyckades det.

Lagens normativa effekt har väckt intresse i andra länder

I Sverige har sexköpslagen både påverkat normer och bromsat efterfrågan. Samtidigt har efterfrågan växt sig större i jämförbara länder. Den svenska sexköpslagen har väckt ett stort intresse internationellt. Flera länder har redan importerat "den svenska modellen", och andra överväger att göra det.

Vad gör Jämställdhetsmyndigheten mot prostitution och människohandel?

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 26 augusti 2021

Senast uppdaterad: 14 mars 2024