Allmän information om könsstympning

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats hittar du exempelvis information om vad könsstympning är, dess ursprung, dess konsekvenser, hur vår lagstiftning ser ut och vilka internationella ramverk som finns.

Webbplats

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård