Checklista vid misstanke om kvinnlig könsstympning från Region Kronoberg

En kortfattad arbetsrutin för vårdpersonal vid misstanke om kvinnlig könsstympning. Arbetsrutinen innehåller varningssignaler och kännetecken på att flickor är i risk att utsättas eller har blivit utsatt för könsstympning. Rutinen innehåller också råd kring dokumentation och orosanmälan.

Till checklistan på Region Kronobergs webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Hälso- och sjukvård

Anhöriga