Filmer om kropp, sex, rättigheter och relationer på 16 olika språk från RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) verkar för allas att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. I RFSU:s film om könsstympning får du veta vad kvinnlig könsstympning är och vad det kan få för konsekvenser. Du får också också information om vad lagen säger och vart du som utsatts för könsstympning kan vända dig för att få hjälp. Filmen finns på 16 olika språk.

Alla filmer har tillhörande samtalsunderlag, diskussionsfrågor och ordlistor.
Materialet riktar sig till dig som i ditt arbete möter personer med annat modersmål än svenska. 

Länk till RFSU webbplats med filmmaterial

Övrigt

Förebyggande

Nationellt

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet

Utsatta