Idella föreningen Hela Blomman

Hela Blomman är en ideell förening som startades år 2017, av ungdomar och för ungdomar. Föreningen vägleder och stöttar tjejer och kvinnor som blivit utsatta eller riskerar att bli utsatt för könsstympning. Föreningen arbetar med att upplysa om könsstympning i samhället.

www.helablomman.se

Webbplats

Stöd och skydd

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle

Utsatta