Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Värmland

Samverkansdokument mellan Region Värmland, Barnahus Värmland och Länsstyrelsen
Värmland. Handboken innehåller information om svensk lagstiftning, anmälningsskyldigheten och hur könsstympning kan förebyggas och upptäckas. Handboken innehåller också råd om bemötande av flickor och kvinnor som har utsatts för könsstympning.

Till Region Värmlands webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet