Lifos - Migrationsverkets rätts-och landinformationssystem

Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation och rättslig styrning. Med hjälp av Lifos hittar du aktuell information och analys om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige. Databasen innehåller information om förekomsten av könsstympning av flickor och kvinnor i olika länder.

Webbplats

Övrigt

Förebyggande

Upptäckt

Nationellt

Myndigheter

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård