Projekt Kvinnofrid

Projekt kvinnofrid syftar till att jämna ut kompetensskillnader i Uppsala län och hitta en gemensam linje i kvinnofridsfrågor inklusive barnperspektivet.

Du som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård kan kontakta projektet för att få råd och vägledning i ärenden som rör våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Länk till webbplats

Stödmaterial

Projekt/metoder

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård