Region Kalmar län - information om könsstympning

På denna samlingssida finns information och rutiner för att motverka, upptäcka och omhänderta könsstympade flickor och kvinnor i Kalmar län.

Till Region Kalmars webbplats

Riktlinje/rutin

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Förskola/Skola