Socialstyrelsens webbutbildning "Könsstympning av flickor och kvinnor"

Webbutbildningen ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor och kvinnor blir utsatta. Utbildningen tar ca 60 minuter och syftar till att ge generell kunskap om ämnet, samt hur man kan agera för att ge ett gott bemötande.

Till webbutbildningen på Socialstyrelsens webbplats (kräver inloggning)

Webbutbildning

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Hälso- och sjukvård