Vården för kvinnor som utsatts för könsstympning

Skriften "Vården för kvinnor som utsatts för könsstympning" är tänkt att fungera som stöd till dig som arbetar i vården och som möter könsstympade kvinnor i din kliniska vardag.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) intervjuade hösten 2019 företrädare för fyra verksamheter som har särskild erfarenhet av att behandla och ge stöd till könsstympade kvinnor. Syftet är att sprida lärdomar från dessa verksamheter till andra medarbetare i vården. Eftersom patientgruppen är relativt liten, är det viktigt att kunskap som genereras på olika håll i landet tas omhand, sprids och fortsätter att utvecklas.

Länk till skriften

Stödmaterial

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Hälso- och sjukvård