Webbutbildningen "Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck"

Utbildningen handlar om att samtala med unga om hedersrelaterat våld och förtryck, med särskilt fokus på perspektiven hbtq, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism. Utbildningen är en del av utbildningspaketet Rätt att veta!
Man får ta del av texter, övningar och samtalstips, och frågor för att få reflektera själv. Du får också möta yrkesverksamma som ger tips utifrån sina erfarenheter. 
Utbildningen är framtagen av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Länk till webbutbildningen Rätt att veta - Hedersrelaterat våld och förtryck

Webbutbildning

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Nationellt

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Trossamfund