Ändring av uppdrag att genomföra insatser som förebygger journalisters utsatthet för hot och hat

Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet erbjuder fortbildning för journalister. Inom ramen för det ska Fojo genomföra insatser för att förebygga journalisters utsatthet för hot och hat. Regeringen förstärker Linnéuniversitetets uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner. Förstärkningen handlar bland annat om utveckling av riktat stöd till särskilt utsatta målgrupper, utbildningar, nätverk och mötesplatser, och om stärkt samverkan med berörda aktörer. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 20 juni 2018

Slutdatum: 01 november 2018

Linnéuniversitetet

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete