Ändring av uppdraget att genomföra utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga samt förlängd tid för uppdraget

Uppdraget som Skolverket och Socialstyrelsen fick 2017 ändras till viss del. Förändringen innebär att det också ingår att ta fram särskilda insatser för barn och unga som bor i socialt utsatta områden, och för barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Det har tillkommit aktörer som myndigheterna ska samverka med i utvecklingsarbetet: Delegationen mot segregation (Delmos) och – när det handlar om frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck – Jämställdhetsmyndigheten samt nationella kompetensteamet, som leds av Länsstyrelsen Östergötland. En del av utvecklingsarbetet ska också i fortsättningen handla om att sprida kunskap och exempel på goda erfarenheter.

Startdatum: 06 februari 2020

Slutdatum: 16 juni 2023

Skolverket

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete