Bidrag till Statens institutionsstyrelse

750 000 kronor får användas av Statens institutionsstyrelse för fortsatt verksamhetsanpassat uppdrag om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2022 och 2023 om att utveckla sitt våldsförebyggande arbete med målet att motverka konflikter som leder till hot och våld i mötet med särskilt utsatta barn och ungdomar. Medlen betalas ut vid ett tillfälle, efter rekvisition som ska vara ställd till Kammarkollegiet och ha inkommit senast den 1 december 2023.

Startdatum: 24 augusti 2023

Slutdatum: 01 december 2023

Statens institutionsstyrelse (SiS)

Våldsförebyggande arbete

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete