Boverket ska främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn

Boverket och Upphandlingsmyndigheten ska tillsammans utveckla ett stöd för att höja kompetensen hos parter inom bygg- och anläggningssektorn att ta sociala hänsyn vid upphandlingar. Syftet med att ta sociala hänsyn vid upphandlingar är att ge mer inkluderande arbetsmiljöer. Exempel på sociala hänsyn är att företag

• främjar jämställdhet
• visar respekt för mänskliga rättigheter
• verkar för icke-diskriminering
• verkar för inkludering av alla människor

Målgrupper för stödet är myndigheter och enheter som upphandlar, men också beställare inom bygg- och anläggningssektorn som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling. Boverket och Upphandlingsmyndigheten ska genomföra insatser för att informera och höja kompetensen om stödet för att främja att aktörer tar sociala hänsyn vid upphandlingar. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 16 september 2021

Slutdatum: 30 juni 2022

Boverket

Kunskap och metodutveckling

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete