Brott i nära relation

Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerade 2014 en nationell kartläggning av brott i nära relationer, det vill säga brott som begås mot en person av en partner eller en före detta partner. Kartläggningen gjordes inom ramen för Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Brå utformade kartläggningen så att den skulle kunna genomföras fler gånger. 2017 ändrades sättet att samla in svar i kartläggningen från muntliga frågor i telefonintervjuer till skriftliga enkäter via post eller på webben. Dessutom fick fler personer svara på frågorna. Brå får i uppdrag att utveckla kartläggningen och förbereda så att den kan utföras inom ramen för Nationell trygghetsundersökning 2021. 

Startdatum: 01 januari 2020

Slutdatum: 28 augusti 2020

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsbekämpning

Kunskapsbaserat arbete