FBA:s analys av möjligheterna för Sveriges genomförande av FN-resolution 2250 om unga, fred och säkerhet

Folke Bernadotteakademin ska i samråd med UD och regeringskansliet göra en analys av möjligheterna för Sveriges arbete med att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 29 september 2017

Folke Bernadotteakademin

Skydd för våldsutsatta

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Förbättrad samverkan