Förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland ska samordna och stödja ett arbete med att utveckla arbetssätt och genomföra kunskapshöjande insatser inom andra myndigheter. Myndigheterna är Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Insatserna kan genomföras gemensamt eller inom en enskild myndighets ansvarsområden. Syftet är att öka myndigheters och yrkesverksammas förmåga att
• upptäcka risk för könsstympning och redan genomförd könsstympning
• ge utsatta ett gott bemötande
• veta när det är befogat att göra orosanmälan eller polisanmälan
• kunna bistå med så bra bevismaterial som möjligt vid sådana anmälningar

Nationella kompetensteamet ska planera och genomföra de kunskapshöjande insatserna gentemot myndigheterna tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet.

Nationella kompetensteamet ska tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Polisen, Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten också planera och genomföra informationsinsatser
• till flickor och kvinnor som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning
• till flickors och kvinnors närstående

Startdatum: 29 april 2021

Slutdatum: 28 september 2023

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete