Försäkringskassan ska planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m.

Försäkringskassan ska öka sin samverkan med andra myndigheter för att förbättra myndighetens och medarbetarnas förmåga att upptäcka våld i nära relationer. Försäkringskassan ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen ta fram en plan för hur deras samverkan kan stärkas och förbättras, för att öka sannolikheten att medarbetare kan upptäcka våld i nära relationer när de möter medborgare i sina olika verksamheter. Socialstyrelsen ska samordna arbetet. De fyra myndigheterna ska samarbeta med länsstyrelserna, Statens servicecenter, SKL (senare SKR) och andra relevanta myndigheter.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för det gemensamma uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Plan för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m.

Startdatum: 14 juni 2018

Slutdatum: 01 juni 2019

Försäkringskassan

Våldsförebyggande arbete

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete