Fortsätta arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Länsstyrelsen Stockholm ska fortsätta sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ett uppdrag som myndigheten har sedan 2011. Länsstyrelsen Stockholm ska prioritera insatser som kan motverka personers efterfrågan av köp av sexuella tjänster.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 03 april 2018

Länsstyrelsen Stockholm

Brottsbekämpning

Särskild sårbarhet för våld