Fortsätta utvecklingen av samordning och samverkan mot människohandel

Länsstyrelsen Stockholm ska fortsätta att samordna det nationella arbetet mot olika former av människohandel. Exempel på människohandel är människohandel för att avlägsna organ, för krigstjänst, för tvångsarbete eller annan verksamhet som innebär nödläge för den som blir utsatt. Länsstyrelsen ska arbeta för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer, intresseorganisationer och andra nationella och internationella aktörer, inklusive Sveriges utlandsmyndigheter. Länsstyrelsen Stockholm ska bidra med kompetensutveckling och metodstöd till andra myndigheter.

Länsstyrelsen Stockholm ska under uppdraget samverka med bland andra Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten och relevanta kommunala förvaltningar. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 09 februari 2017

Slutdatum: 15 mars 2018

Länsstyrelsen Stockholm

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan