Genomföra en kartläggning av kunskap inom ramen för planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Regeringen beslutade 2016 om den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, med målet att Sverige ska vara ett land fritt från rasism. Ett av planens strategiska områden är mer kunskap, utbildning och forskning. Forum för levande historia ska kartlägga kunskap inom ramen för planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Det handlar om människors erfarenheter av rasism vid kontakter med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter, både på nationell, regional och lokal nivå.

I Forum för levande historias uppdrag ingår att:
• redovisa forskning och sammanfatta resultat av forskning och studier
• inkludera faktabaserad kunskap om rasism och närliggande ämnen som diskriminering som har samband till etnisk tillhörighet
• sammanfatta kartläggningen i en analys av kunskapsläget, liksom i en analys av de kunskapsluckor som finns
• om det är möjligt redovisa eventuella skillnader i kunskap om olika gruppers utsatthet för rasism, och om det finns skillnader i utsatthet som har med kön att göra

Forum för levande historia ska under uppdraget föra en dialog med Vetenskapsrådet och andra relevanta forskningsfinansiärer, universitet och högskolor.

Startdatum: 26 november 2020

Slutdatum: 24 september 2021

Forum för levande historia

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete