Genomföra insatser som förebygger journalisters utsatthet för hot och hat

Regeringen uppdrar åt Linnéuniversitetet att identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat inom ramen för universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister.

Startdatum: 22 december 2022

Slutdatum: 29 mars 2024

Linnéuniversitetet

Våldsförebyggande arbete

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete