Insatser mot sexuella trakasserier i skolan

Skolverket ska stärka skolans förebyggande arbete mot sexuella trakasserier genom att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan. Uppdraget har sin bakgrund i de två metoo-uppropen #tystiklassen och #räckupp-handen, där elever vittnade om sexuella trakasserier och övergrepp i skolan. Det har också sin bakgrund i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar, som har visat på brister i skolans sex- och samlevnadsundervisning.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 29 mars 2019

Skolverket

Våldsförebyggande arbete

Barns rättigheter