Kartläggning av brottsförebyggande arbete i ett nordiskt perspektiv

Skolverket ska kartlägga och ge en lägesbild av vilken roll skolväsendet har i det brottsförebyggande arbetet i Sverige samt hur motsvarande arbete ser ut i övriga nordiska länder och andra jämförbara länder. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta kunskaper och erfarenheter från bl.a. Brottsförebyggande rådet och Barnombudsmannen.

Startdatum: 22 december 2022

Slutdatum: 15 september 2023

Skolverket

Kunskap och metodutveckling

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete