Nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck

Socialstyrelsen ska kartlägga hur omfattande hedersrelaterat våld och förtryck är i olika åldersgrupper i Sverige. Myndigheten ska också kartlägga hur vanliga barnäktenskap och tvångsäktenskap är. Socialstyrelsen ska undersöka vilken hjälp som utsatta personer har fått för att kunna förändra sin situation. Myndigheten ska redovisa vad berörda yrkesgrupper upplever för problem och möjligheter när de arbetar med ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Socialstyrelsen ska göra kartläggningen på ett sådant sätt att det går att göra undersökningar senare för att jämföra situationen över tid.

Socialstyrelsen ska hämta in uppgifter och information från flera myndigheter och aktörer, däribland BO, Brå, Länsstyrelsen Östergötland, Kriminalvården, Migrationsverket och Skolverket. Det här är ett av tio deluppdrag inom Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen fick 2017.

Socialstyrelsens webbplats finns en slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Ett liv utan våld och förtryck

Startdatum: 23 februari 2017

Slutdatum: 29 mars 2019

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck