NCK ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. NCK ska samverka med Akademiska sjukhuset i frågor som rör den kliniska verksamheten. Nationellt centrum för kvinnofrid ska stödja driften av en nationell stödtelefon. Uppsala universitet ska regelbundet analysera behovet av ny forskning på området.

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 31 december 2018

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskap och metodutveckling

Förbättrad samverkan