Överföra kunskap och rutiner avseende telefonlinje för våldsutövare

Länsstyrelsen i Stockholms län ska överföra kunskap och rutiner till Socialstyrelsen avseende verksamheten med en telefonlinje för personer som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Uppdraget ska senast den 1 oktober 2023 muntligt redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 01 oktober 2023