Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska ytterligare förstärka samverkan i det brottsutredande arbetet

Polisen och Åklagarmyndigheten ska samverka mer för att utreda brott. Ett antal åklagare ska placeras hos Polisen för att hjälpa till i utredningar av mängdbrott. Ett syfte är att fler ärenden ska gå till åklagare för beslut om åtal. Utredare från Polisen och förundersökningsledare från Åklagarmyndigheten ska tillsammans utreda och avsluta gamla ärenden. Det ska ge enheter som sköter utredningar större möjlighet att arbeta med nyinkomna ärenden, där chansen att lagföra ofta är större. Myndigheterna ska samverka där Polisen har störst behov av stöd och där resurser från Åklagarmyndigheten gör störst nytta. Myndigheterna ska redogöra för hur de har arbetat, liksom för resultat och erfarenheter.

Åklarmyndighetens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2018

Startdatum: 02 februari 2017

Slutdatum: 29 mars 2019

Polismyndigheten

Brottsbekämpning

Förbättrad samverkan