Regionala resurscentrum för våldsutsatta barn och vuxna

Länsstyrelserna ska stödja arbetet med att utveckla regionala resurscentrum för barn och vuxna som är utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld, särskilt hedersrelaterat våld och förtryck. Ett resurscentrum kan underlätta för myndigheter att stödja och skydda personer som är våldsutsatta, och personer som medverkar i utredningar av brott. Vid ett resurscentrum ska man kunna ha socialtjänst, hälso- och sjukvård, och polis med flerspråkig kompetens nära varandra. Ett resurscentrum kan vara gemensamt för flera regioner, kommuner och myndigheter. Resurscentrum ska kunna finnas på några platser i landet. 

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 29 mars 2019

Länsstyrelserna

Skydd för våldsutsatta

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan