Samordna spridningen av kunskap och metoder för att ge stöd och skydd till barn mot människohandel och exploatering

Länsstyrelsen Stockholm ska samordna arbetet med att sprida kunskap och metoder som ska ge barn stöd och skydd mot människohandel och exploatering. Det gäller kunskap och metoder till medarbetare inom kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Länsstyrelserna

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan