Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sida ges i uppdrag att ta fram underlag till en möjlig framtida global strategi om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Underlaget ska inkludera strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika 2022–2026 och beakta behov bland kvinnor, flickor, ungdomar, personer med funktionshinder och hbtqi-personer. 

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 31 mars 2023

Sida

Skydd för våldsutsatta

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete