Sociala insatser i utsatta områden

Socialstyrelsen ska ha hand om en satsning på sociala insatser för barn och unga som bor i utsatta områden. I uppdraget ingår att fördela medel och följa upp satsningen. Syftet är att minska risken att barn och unga dras in i eller drabbas av kriminalitet. Kommuner har möjlighet att genomföra insatser som kompletterar eller förstärker det brottsförebyggande arbete som de redan bedriver. Socialstyrelsen ska också stödja kommuner som väljer att utföra insatser enligt socialtjänstlagen. I de fallen ska Socialstyrelsen samla in och sprida kunskap och exempel på olika arbetssätt och metoder.

Socialstyrelsen ska hämta in kunskap och erfarenheter från Brå, Delegationen mot segregation, Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Polisen, Skolverket, SKR och ta konktakt med andra relevanta aktörer.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 17 december 2020

Slutdatum: 01 juni 2021

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete