Socialstyrelsen ska förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Socialstyrelsen ska tillsammans med flera andra myndigheter* arbeta för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Uppdraget ska genomföras med ett funktionshinderperspektiv. Socialstyrelsen ska genomföra fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck och om könsstympning för medarbetare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska ta reda på vilken vård som erbjuds kvinnor och flickor som har utsatts för könsstympning, och föreslå hur den kan bli bättre och mer jämlik mellan olika regioner. Myndigheten ska vara med och planera och genomföra informationsinsatser till flickor och kvinnor, närstående, och yrkesverksamma som kan möta dessa flickor och kvinnor. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

*Myndigheter som ska arbeta för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Startdatum: 29 april 2021

Slutdatum: 28 september 2023

Socialstyrelsen

Skydd för våldsutsatta

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsbaserat arbete