Stärka barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtyck

Linköpings universitet ska genomföra utbildningsinsatser för medarbetare vid landets barnahusverksamheter. Det handlar om utbildningar för att höja kompetens och kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Linköpings universitet ska också samla in och sprida erfarenheter från barnahusverksamheternas arbete med att utreda hedersrelaterad brottslighet.

Vid Linköpings universitet finns sedan 2015 Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Startdatum: 28 juni 2018

Slutdatum: 17 maj 2020

Linköpings universitet

Brottsbekämpning

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete